Správce osobních údajů

Nacházíte se na internetovém obchodu https://tusah.cz. Správcem obchodu a tudíž i správcem Vašich osobních údajů je Jan Novák, Šárecká 2, 160 00, Praha 6, IČO: 61019836.

Jaké osobní údaje zpracováváme

V našem internetovém obchodě uchováváme pouze data nezbytně nutná pro umožnění plynulého procesu objednávky a doručení zboží. Zpracováváme tyto údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Přezdívka pro přihlášení (pokud se zaregistrujete)
 • Emailová adresa
 • Webová stránka klubu (pokud jste vedoucím nebo zastupujete sportovní klub)
 • Fakturační adresa
  • Jméno a příjmení
  • Název společnosti (pokud uživatel právnická osoba)
  • Ulice včetně čísla popisného
  • Další upřesnění k adrese
  • Město
  • PSČ
  • Země
  • Stát
  • Telefon
  • IČO a DIČ
 • Dodací adresa
  • Jméno a příjmení
  • Název společnosti (pokud uživatel právnická osoba)
  • Ulice včetně čísla popisného
  • Další upřesnění k adrese
  • Město
  • PSČ
  • Země
  • Stát
  • Telefon

Dále ukládáme následující údaje týkající se objednávek v našem internetovém obchodě:

 • Otevřené objednávky
 • Dokončené objednávky
 • Zrušené objednávky

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Zasílání obchodních sdělení

Snažíme se naše zákazníky neobtěžovat, a tak nerozesíláme pravidelná obchodní ani reklamní sdělení a nemáme automatizovaný systém. Emaily zasíláme pouze v případě velkých změn v našem internetovém obchodě (například při změně obchodních podmínek nebo velké slevové akci). Pokud si nepřejete dostávat žádné emaily z naší strany (s vyjímkou emailů ohledně stavu objednávky), kontaktujete nás prostřednictvím telefoního čísla +420 608 28 17 65 nebo na emailu sales@tusah.cz.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

V našem internetovém obchodě nám velmi záleží na ochraně vašich osobních údajů. Pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení a jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serveru v zabezpečeném datovém centru s omezeným přístupem.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Pokud chcete využít kteréhokoliv z výše uvedenách práv, kontaktujete nás prostřednictvím telefoního čísla +420 608 28 17 65 nebo na emailu sales@tusah.cz.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 28. 5. 2018.