Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode: www.tusah.cz/sk

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s reklamačným poriadkom a s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
4. Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení.
6. Vyplnením registračného formulára alebo objednávky v rámci internetového obchodu www.tusah.cz/sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Reklamačný poriadok sa riadi zákonom č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení k 1. 1. 2014.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci v prípade reklamácie povinný bezodkladne hlásiť telefonicky alebo emailom. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.