Správca osobných údajov

Nachádzate sa na internetovom obchode https://tusah.cz. Správcom obchodu a teda aj správcom Vašich osobných údajov je Ján Novák, Šáreckom 2, 160 00, Praha 6, IČO: 61019836.

Aké osobné údaje spracovávame

V našom internetovom obchode uchovávame iba dáta nevyhnutne potrebná pre dosiahnutie harmonického procesu objednávky a doručenie tovaru. Spracovávame tieto údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Prezývka pre prihlásenie (ak sa zaregistrujete)
 • Emailová adresa
 • Webová stránka klubu (ak ste vedúcim alebo zastupujete športový klub)
 • Fakturačná adresa
  • Meno a priezvisko
  • Názov spoločnosti (pokiaľ užívateľ právnická osoba)
  • Ulica vrátane čísla popisného
  • Ďalšie upresnenie k adrese
  • Mesto
  • PSČ
  • Krajina
  • Štát
  • Telefón
  • IČO a DIČ
 • Dodacia adresa
  • Meno a priezvisko
  • Názov spoločnosti (pokiaľ užívateľ právnická osoba)
  • Ulica vrátane čísla popisného
  • Ďalšie upresnenie k adrese
  • Mesto
  • PSČ
  • Krajina
  • Štát
  • Telefón

Ďalej ukladáme nasledujúce údaje týkajúce sa objednávok v našom internetovom obchode:

 • Otvorené objednávky
 • Dokončené objednávky
 • Zrušené objednávky

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzatvorenie zmluvy

Veľkú časť osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

Zasielanie obchodných oznámení

Snažíme sa našich zákazníkov neobťažovať, a tak nerozosielame pravidelná obchodné ani reklamné oznámenia a nemáme automatizovaný systém. Emaily zasielame len v prípade veľkých zmien v našom internetovom obchode (napríklad pri zmene obchodných podmienok alebo veľké zľavové akciu). Ak si neželáte dostávať žiadne emaily z našej strany (s výnimkou emailov ohľadom stavu objednávky), kontaktujete nás prostredníctvom telefónneho čísla +420 608 28 17 65 alebo na emailu sales@tusah.cz.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame?

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.

Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitia vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

V našom internetovom obchode nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie a ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky vaše dáta sú uložené len na serveri v zabezpečenom dátovom centre s obmedzeným prístupom.

Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizovaná.

Osobné údaje osôb mladších 16-rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Vaše práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo namietať alebo sťažnosť proti spracovávanie vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenie vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť "zabudnutý").

Ak chcete využiť ktoréhokoľvek z vyššie uvedenich práv, kontaktujete nás prostredníctvom telefónneho čísla +420 608 28 17 65 alebo na emailu sales@tusah.cz.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 28. 5. 2018.